Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. Kromě hašení požárů zasahují hasiči, včetně dobrovolných, obvykle také v případech povodní, jiných živelních pohrom, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a jiným mimořádných událostech. Spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostí.
Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce. Soutěže v hasičském umění jsou nyní označovány jako požární sport.


Vítejte na našich stránkách.

Připravili jsme tu pro Vás ucelený a doufáme, že i přehledný, soubor informací o naší historii, současnosti i technice, spoustu fotografií i trochu zábavy.Ať už jste tady náhodou nebo záměrně, doufáme, že se Vám bude naše internetová prezentace líbit a budete se sem rádi vracet.