Hasičský sbor byl založen 2.února 1911 v tomto složení :
          FUNKCIONÁŘI               
       
Ferdinand Kosmák - starosta
František Kovář - náčelník        
František Zvěřina - podnáčelník

           ČLENOVÉ
       
Jan Slabý , Tomáš Slabý
František Baštář , Šimon Vít
František Bajgl , Josef Daňhel


Zemský fond   300 k, Hasičská pojišťovna  20 k, Velkostatek Jemnice  50 k, Velkostatek Budkov  40 k, Goldman Jakubov     40 k, Obec Budkov          18 k

Finanční příjmy v roce 1911 :  
Celkem  468 korun.
Různé výdaje v roce 1911 činily 106,68 korun.
Převod do roku 1912 byl 316,32 korun.

    V roce založení sboru 1911, byla zakoupena z Telče ruční stříkačka tažená koňmi, jenž byla hned použita při požáru v Oponešicích. Stříkačka měla svoje stanoviště ve zbrojnici, která se nacházela u rybníčka, vedle obecní pastoušky. V nynější době je toto zbouráno a stojí tam rodinný dům p. Stanislava Bajgla.

Velitelé od roku 1911.

František Kovář - Tomáš Cvak - Jindřich Slabý - Jindřich Váka, František Zvěřina - Libor Abrhám

Požáry.

1874 - ve dvoře hraběte Palavicíniho dvě stodoly
1893 - mlýn Josefa Radkovského č 37
1908 - stodoly rolníků Šimky č.5 a Fialy č.7
1909 - stodola  Tomáše  Křivánka č. 17,  stodola   Jana   Fialy č 7,   stodola
            Antonína    Čecha,    domek   Petronily    Votýpkové  č 14,   domek 
            Františka Bajgla č 15, domek Matěje Brázdy č 42  a  obytné  stavení               
            Václava Langra č 17
1926 - domek Alberta Sigmunda č 43
1932 - stodola a kůlna Stanislava Křivana č 3, stáj Antonína Abraháma č 2,
            stoh slámy statkáři Písaříkovi
1933 - stodola Františka Šimky č 5, stodola Antonína Formana hostinského
1945 - Vítova stodola
1947 - Odchovna kuřat a kůlna Ladislava Písaříka

Technické vybavení.

Od roku 1911 vlastní sbor ruční potahovou stříkačku, která je stále provozuschopná. Používá se při soutěžích jako ukázka, dokáže však zasáhnout terč jako stříkačky motorové.Dále se používá při svatbě hasiče, kde každý svatebčan musí proudem vody trefit vzdálený terč. Dalším strojem byla poruchová stříkačka po německé armádě, po ní stříkačka naší výroby PS 8.  Až konečně v roce 1987 se dočkali hasiči stříkačky nové s označením PS 12 s novým vybavením .
František Křivan - četař        
Tomáš Cvak - jednatel        
Jan Kaláb - zbrojmistr        

František Svoboda , Jiří Vítek
Václav Lang , Alois Vorel